ROBIMY SZTUKĘ: teatr jako stymulacja aktywności społecznej

Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA realizuje projekt "Teatr jako stymulacja aktywności społecznej" pod hasłem ROBIMY SZTUKĘ dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach grantów EFS pt. Lokalne Ośrodki Włączenia Społecznego Ziemi Gotyku. 

"Teatr jako stymulacja aktywności społecznej":
Projekt zakłada powołanie grupy teatralnej złożonej z osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. W procesie otwartej rekrutacji zorganizowany został zespół teatralny, którego zadaniem jest stworzenie sztuki teatralnej i realizacja spektaklu. Zakres obowiązków zespołu obejmować będzie wszelkie działania potrzebne do stworzenia samodzielnej, teatralnej produkcji: od napisania scenariusza, przez wykonanie scenografii, po sam występ na scenie w trakcie premiery. Celem projektu jest aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a przy tym nie tylko aktywizacja i terapia grup docelowych, ale równorzędnie konfrontacja ich doświadczeń zotoczeniem, poprzez historię opowiedzianą na scenie- poszerzenie świadomości społeczności lokalnej.

 

Wartość całkowita kosztów projektu: 52 632 zł
Dofinansowanie z Funduszy Unii Europejskich: 50 000 zł